Σχετικά με το www.b2bhealth.gr

To portal b2bHealth είναι μία πλατφόρμα ενημέρωσης για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες που διεξάγονται στον χώρο της Yγείας μέσω της cosmoONE. Στην σελίδα αυτή, θα βρείτε όλους τους ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς που ανακοινώνουν μέσω των εφαρμογών της cosmoONE τα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία.

 

Επιλέγοντας ένα Νοσοκομείο, μπορείτε να αναζητήσετε τους διαγωνισμούς του συγκεκριμένου και μόνο Νοσοκομείου.

Αν είστε Νοσοκομείο

Η cosmoONE παρέχει λύσεις για:

 

  • Έρευνες Αγοράς & Συλλογή Προσφορών (<20.000 €)
  • Συνοπτικούς Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς (<60.000 €)
  • Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς και Δημοπρασίες
  • Ηλεκτρονικές Παραγγελίες
  • Υποβολή-Δρομολόγηση-Συλλογή & Διαχείριση Εσωτερικών Αιτημάτων Προμηθειών
  • Δυναμικά Συστήματα Αγορών

 

Αν είστε Προμηθευτής

 

 

Για την συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα της εταιρίας η οποία είναι εντελώς δωρεάν για τους προμηθευτές. Η εγγραφή κάθε προμηθευτή στην πλατφόρμα, του δίνει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλους τους ανοικτούς διαγωνισμούς από κάθε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα.

 

 

 

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία
Ανοιχτοί διαγωνισμοί

Τίτλος διαγωνισμού Νοσοκομείο Ημ/νία ανάρτησης Ημ/νία λήξης Κωδ. διαγωνισμού Κατηγορία Διαδρομή
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 21/02/2024 12:32 27/02/2024 12:00 ANK-metaxa-166596 Φαρμακευτικά προϊόντα 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33600000: Φαρμακευτικά προϊόντα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 21/02/2024 13:00 28/02/2024 12:00 ANK-metaxa-167498 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 20/02/2024 13:12 26/02/2024 12:00 ANK-metaxa-167555 Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη 22000000: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα > 22800000: Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 21/02/2024 12:15 26/02/2024 12:00 ANK-metaxa-168063 Φαρμακευτικά προϊόντα 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33600000: Φαρμακευτικά προϊόντα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑΠΥΚΝΩΤHΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 35μF ΚΑΙΠΥΚΝΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 50 μF ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 23/02/2024 09:41 28/02/2024 12:00 ANK-metaxa-168394 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 42000000: Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων > 42500000: Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 21/02/2024 12:35 25/02/2024 12:00 ANK-metaxa-168512 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓ.ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ 5mmX31cm ΣΥΝΔ.ΔΙΑΘΕΡ.ΚΑΙ ΕΡΓ.ΛΑΒΙΔΑ ENDO RETRACT (174311) ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 22/02/2024 15:08 27/02/2024 12:00 ANK-metaxa-168706 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΩΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 22/02/2024 15:19 27/02/2024 12:00 ANK-metaxa-168747 Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια 09000000: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας > 09300000: Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑF-18-PSMA ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 22/02/2024 14:54 27/02/2024 12:00 ANK-metaxa-168761 Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια 09000000: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας > 09300000: Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 21/02/2024 14:36 26/02/2024 12:00 ANK-metaxa-168894 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19/02/2024 09:03 24/02/2024 15:00 ant-NNA-169140
Επισκευή πέντε ξύλινων θυρών. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19/02/2024 09:24 26/02/2024 15:00 ant-NNA-169141
Εγκατάσταση διαχωριστικών κουρτινών σε κλίνες του ΤΕΠ-ΜΕΘ Καρδιολογικής. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19/02/2024 09:22 27/02/2024 15:00 ant-NNA-169142
Προμήθεια Τραπεζοειδών ιμάντων μετάδοσης κίνησης. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19/02/2024 11:59 25/02/2024 15:00 ant-NNA-169173
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19/02/2024 12:02 24/02/2024 14:00 DTI-NNA-169175 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΥΛΙΚ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19/02/2024 13:13 24/02/2024 17:30 lia-NNA-169196 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ SERVICE ΚΡΥΟΤΟΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19/02/2024 13:17 24/02/2024 15:30 lia-NNA-169201 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19/02/2024 13:22 24/02/2024 15:30 lia-NNA-169202 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΕΡΒΙΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19/02/2024 13:26 24/02/2024 15:30 lia-NNA-169205 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20/02/2024 10:28 25/02/2024 11:30 ANA-NNA-169259 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 44000000: Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων? βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές)
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20/02/2024 10:33 25/02/2024 15:30 ANA-NNA-169260 Δέρμα και υφάσματα, υλικά από πλαστικό και καουτσούκ 19000000: Δέρμα και υφάσματα, υλικά από πλαστικό και καουτσούκ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΚΛΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20/02/2024 11:30 24/02/2024 15:00 ΑΙΜ-NNA-169271 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ-ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20/02/2024 11:33 24/02/2024 13:30 AIM-NNA-169274 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΥΕΝΔΟΤΩΝ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20/02/2024 11:37 24/02/2024 15:00 ΑΙΜ-NNA-169275 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20/02/2024 11:43 24/02/2024 13:00 ΑΙΜ-NNA-169278 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
541 ΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 12:29 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169297 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
543 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 12:34 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169298 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
544 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 12:41 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169301 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
546 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 12:47 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169303 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
547 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 12:55 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169306 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 12:57 24/02/2024 17:00 ΓΣΓ-NAK-169308 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
548 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 13:00 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169309 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
549 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 13:05 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169310 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
551 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 13:10 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169311 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ (ΚΗΠΟΥ) ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20/02/2024 13:50 25/02/2024 15:00 ANA-NNA-169324 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 03000000: Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα > 03100000: Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
553 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 14:14 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169326 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
566 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 20/02/2024 14:21 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169328 Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, H/W & S/W ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ > Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, H/W & S/W
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21/02/2024 09:47 26/02/2024 14:00 kik-NNA-169342 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΕΛΕΓΧΟΣ -ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ WEINMANN ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21/02/2024 09:58 26/02/2024 14:00 kik-NNA-169345 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21/02/2024 11:01 25/02/2024 12:00 αιμ-NNA-169353 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 21/02/2024 12:51 24/02/2024 23:00 ΓΣΓ-NAK-169365 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
568 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 21/02/2024 13:46 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169369 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
569 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 21/02/2024 13:52 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169373 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ 3WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤ. 10CM ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 21/02/2024 14:01 26/02/2024 11:00 SAM-PTO-169374 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΩΝ 7χ8,5cm ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 21/02/2024 14:06 26/02/2024 11:00 SAM-PTO-169375 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
Υλικά αποκατάστασης κήλης ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21/02/2024 14:34 23/02/2024 23:30 BXR-NNA-169377 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ > ΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 22/02/2024 08:36 26/02/2024 10:00 ΜΠΝ-NAK-169386 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 22/02/2024 08:56 26/02/2024 10:00 ΜΠΝ-NAK-169390 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 22/02/2024 09:15 26/02/2024 10:30 ΜΠΝ-NAK-169399 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 22/02/2024 09:37 26/02/2024 10:30 ΜΠΝ-NAK-169403 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΡΛ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22/02/2024 10:35 26/02/2024 09:30 ΒΙΤ-NNA-169414 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
3667 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 22/02/2024 11:37 27/02/2024 23:30 ΑΖΔ-NAK-169423 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ > ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ
3668 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 22/02/2024 11:44 27/02/2024 23:30 ΑΖΔ-NAK-169424 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ Κ.Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ Κ.Α.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22/02/2024 12:26 26/02/2024 08:00 SOU-NNA-169430 ΡΑΜΜΑΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22/02/2024 12:30 26/02/2024 08:00 SOU-NNA-169431 ΡΑΜΜΑΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22/02/2024 12:43 26/02/2024 08:00 SOU-NNA-169432 ΡΑΜΜΑΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22/02/2024 12:47 26/02/2024 09:00 ΒΙΤ-NNA-169434 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22/02/2024 13:39 26/02/2024 09:00 SOU-NNA-169440 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΡΛ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22/02/2024 13:57 26/02/2024 09:00 ORL-NNA-169442 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 22/02/2024 14:08 27/02/2024 09:30 MKX-NAK-169450 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 22/02/2024 14:13 27/02/2024 09:30 MKX-NAK-169451 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 22/02/2024 14:19 27/02/2024 09:30 MKX-NAK-169452 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 08:41 29/02/2024 09:30 akt-NNA-169462 ΛΟΙΠΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ-ΑΞΟΝΙΚΟΥ > ΛΟΙΠΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΙΝΑ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 08:38 26/02/2024 13:00 SOU-NNA-169464 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΛΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 08:42 26/02/2024 10:00 SOU-NNA-169465 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΩΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 08:47 26/02/2024 12:30 SOU-NNA-169466 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 08:55 26/02/2024 13:00 SOU-NNA-169469 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 09:00 26/02/2024 13:00 SOU-NNA-169470 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(BED BATH) ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 09:02 26/02/2024 13:00 SOU-NNA-169471 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 09:12 28/02/2024 10:30 MKX-NAK-169472 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 09:20 28/02/2024 10:30 MKX-NAK-169476 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 09:26 28/02/2024 10:30 MKX-NAK-169477 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΡΛ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 10:02 26/02/2024 10:30 ORL-NNA-169478 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 09:34 26/02/2024 10:30 ΜΠΝ-NAK-169479 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 09:43 28/02/2024 09:00 MKX-NAK-169480 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 10:02 28/02/2024 09:00 MKX-NAK-169484 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 10:36 26/02/2024 11:00 MKX-NAK-169488 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 10:47 28/02/2024 09:30 MKX-NAK-169492 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΑΚΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 11:24 27/02/2024 09:00 SOU-NNA-169503 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ COVID-INFLUENZA-RSV ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 11:16 26/02/2024 13:30 SOU-NNA-169506 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
614 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 11:35 26/02/2024 10:00 ΑΖΔ-NAK-169508 Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, H/W & S/W ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ > Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, H/W & S/W
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ Μ.Χ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΣ ΚΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 11:39 26/02/2024 13:00 SOU-NNA-169510 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 23/02/2024 12:11 27/02/2024 12:00 SAM-PTO-169519 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 12:26 26/02/2024 13:00 SOU-NNA-169532 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 13:05 28/02/2024 11:00 ΠΚΗ-NAK-169538 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ > ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 12:40 05/03/2024 11:00 ΒΜΚ-NAK-169540 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 12:47 29/02/2024 09:30 MKX-NAK-169553 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 12:49 29/02/2024 09:30 MKX-NAK-169555 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 12:51 29/02/2024 09:00 MKX-NAK-169556 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 13:05 29/02/2024 08:30 MKX-NAK-169559 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 13:32 26/02/2024 12:30 MKX-NAK-169564 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 13:44 29/02/2024 08:00 ITd-NNA-169570 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 30000000: Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών > 30200000: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑΚΙΩΝ 20G (απλό ) ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 13:44 27/02/2024 09:00 SOU-NNA-169571 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 23/02/2024 14:06 01/03/2024 12:00 ΓΣΓ-NAK-169572 ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/02/2024 17:29 28/02/2024 11:00 kos-NNA-169579 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
Διακρίσεις cosmoONE στον χώρο της Υγείας
Healthcare Business Awards 2017
Silver award

στην κατηγορία Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη μονάδων υγείας με την εφαρμογή careONE για Συνολική Ηλεκτρονική Διαχείριση Αιτημάτων Προμηθειών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας