Σχετικά με το www.b2bhealth.gr

To portal b2bHealth είναι μία πλατφόρμα ενημέρωσης για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες που διεξάγονται στον χώρο της Yγείας μέσω της cosmoONE. Στην σελίδα αυτή, θα βρείτε όλους τους ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς που ανακοινώνουν μέσω των εφαρμογών της cosmoONE τα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία.

 

Επιλέγοντας ένα Νοσοκομείο, μπορείτε να αναζητήσετε τους διαγωνισμούς του συγκεκριμένου και μόνο Νοσοκομείου.

Αν είστε Νοσοκομείο

Η cosmoONE παρέχει λύσεις για:

 

  • Έρευνες Αγοράς & Συλλογή Προσφορών (<20.000 €)
  • Συνοπτικούς Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς (<60.000 €)
  • Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς και Δημοπρασίες
  • Ηλεκτρονικές Παραγγελίες
  • Υποβολή-Δρομολόγηση-Συλλογή & Διαχείριση Εσωτερικών Αιτημάτων Προμηθειών
  • Δυναμικά Συστήματα Αγορών

 

Αν είστε Προμηθευτής

 

 

Για την συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα της εταιρίας η οποία είναι εντελώς δωρεάν για τους προμηθευτές. Η εγγραφή κάθε προμηθευτή στην πλατφόρμα, του δίνει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλους τους ανοικτούς διαγωνισμούς από κάθε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα.

 

 

 

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία
Ανοιχτοί διαγωνισμοί

Τίτλος διαγωνισμού Νοσοκομείο Ημ/νία ανάρτησης Ημ/νία λήξης Κωδ. διαγωνισμού Κατηγορία Διαδρομή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 16/09/2022 12:43 20/10/2022 14:00 odo-NNKRITIS-136043 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΙΚΑ-ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ > ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 03/10/2022 12:59 07/10/2022 11:30 ANK-metaxa-136210 Ποικίλος εξοπλισμός 39000000: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού > 39300000: Ποικίλος εξοπλισμός
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΟΒΟΛΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23/09/2022 11:05 04/10/2022 15:00 kik-NNA-136465 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
Αντικατάσταση Δαπέδων Φυσικοθεραπευτηρίου ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 26/09/2022 08:03 05/10/2022 15:00 ant-NNA-136505
Αντικατάσταση δαπέδων στον χώρο της Αιμοδοσίας . ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 26/09/2022 08:15 06/10/2022 15:00 ant-NNA-136506
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 27/09/2022 07:41 05/10/2022 00:00 ant-NNA-136559
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 27/09/2022 11:42 09/10/2022 23:00 ΦΓΜ-NAK-136585 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΡΠΚΤΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ 30/09/2022 10:17 05/10/2022 10:00 ANK-metaxa-136681 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
Προμήθεια φιαλών πρωτοξειδίου του αζώτου . ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/09/2022 09:44 10/10/2022 15:00 ant-NNA-136709
Προμήθεια φωτιστικών ράμπας ΤΕΠ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/09/2022 09:56 05/10/2022 15:00 ant-NNA-136714
ΠΡΩΤ.1376/29-09-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ+ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ+ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 29/09/2022 11:06 05/10/2022 10:30 npr-ARETAIEIO-136724
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ανοιγόμενων μπάρων εισόδου και εξόδου πεζών. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/09/2022 11:11 06/10/2022 15:00 ant-NNA-136727
ΠΡΩ,1377/29-09-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 29/09/2022 11:11 05/10/2022 12:30 npr-ARETAIEIO-136728
Εργασίες διαμόρφωσης χώρου (10 τ.μ.) ΚΡΥΠΤΟ του ΝΝΑ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/09/2022 11:15 06/10/2022 15:00 ant-NNA-136730
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ]] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 29/09/2022 11:36 05/10/2022 23:00 ΦΓΜ-NAK-136733 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ [ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 29/09/2022 11:43 05/10/2022 23:00 ΦΓΜ-NAK-136734 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [ΨΥΓΕΙΑ] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 29/09/2022 12:07 05/10/2022 23:00 ΦΓΜ-NAK-136736 Οικιακές συσκευές 39000000: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού > 39700000: Οικιακές συσκευές
1379/29-09-2022 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 29/09/2022 12:22 06/10/2022 10:00 GVE-ARETAIEIO-136742
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ]] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 29/09/2022 12:46 05/10/2022 23:00 ΦΓΜ-NAK-136747 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ [ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 29/09/2022 12:57 05/10/2022 23:00 ΦΓΜ-NAK-136752 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ]] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 29/09/2022 14:11 04/10/2022 23:30 ΦΓΜ-NAK-136770 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΜΟΝΙΤΟΡ MENNEN ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 30/09/2022 11:13 05/10/2022 15:00 kik-NNA-136858 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΠΗΓΗ PENTAX EPK-i ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 30/09/2022 11:39 05/10/2022 15:00 kik-NNA-136862 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 30/09/2022 13:31 04/10/2022 14:00 ΚΜΠ-NAK-136893 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50000000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης > 50800000: Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 30/09/2022 14:13 04/10/2022 14:30 ΚΜΠ-NAK-136901 ΛΟΙΠΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ > ΛΟΙΠΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 30/09/2022 15:05 04/10/2022 13:30 ΚΜΠ-NAK-136903 ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Κ.Λ.Π. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ > ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Κ.Λ.Π.
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 30/09/2022 15:29 04/10/2022 14:30 ΚΜΠ-NAK-136907 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 50000000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης > 50700000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
ΑΕΡΙΟ SF6 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 40ml ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ 20% sulfurhexafloride ΚΑΙ 80% synthetic air ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 02/10/2022 15:39 04/10/2022 17:00 BIT-NNA-136917 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αιμοστατική ζελατίνη με ανθρώπινη θρομβίνη ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 02/10/2022 15:44 04/10/2022 19:00 BIT-NNA-136918 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 02/10/2022 15:47 04/10/2022 17:00 BIT-NNA-136919 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 03/10/2022 07:43 07/10/2022 15:00 αιμ-NNA-136920 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΓΧΥΤΗ ACIST ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 03/10/2022 08:56 07/10/2022 15:00 AIM-NNA-136937 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 11:07 05/10/2022 23:30 ΜΡΠ-NAK-136971 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 11:10 05/10/2022 23:30 ΜΡΠ-NAK-136973 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 12:15 06/10/2022 10:00 ΦΓΜ-NAK-136982 Μελάνη 22000000: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα > 22600000: Μελάνη
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [ Υποαλλεργικό σαμπουάν-αφρόλουτρο]] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 12:47 06/10/2022 10:00 ΦΓΜ-NAK-136984 ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠΟΥΝΙ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΛΠ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ > ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠΟΥΝΙ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΛΠ)
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [Ροόμετρο - Ποτήρια ροόμετρου]] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 12:55 06/10/2022 10:00 ΦΓΜ-NAK-136985 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 13:36 05/10/2022 12:00 ΜΡΠ-NAK-136990
Επισκευή κλίνης Eleganza S/N: 20053079077 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 03/10/2022 13:41 07/10/2022 15:00 kik-NNA-136995 Ιατρικές συσκευές 33000000: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης > 33100000: Ιατρικές συσκευές
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 13:55 05/10/2022 12:00 ΜΡΠ-NAK-136998 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 14:10 06/10/2022 10:00 ΦΓΜ-NAK-137000 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 14:16 04/10/2022 14:30 ΚΜΠ-NAK-137001 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [Γάλα] ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 14:17 06/10/2022 10:00 ΦΓΜ-NAK-137003 ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ > ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 17:07 06/10/2022 12:00 ΚΜΠ-NAK-137010 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50000000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης > 50800000: Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 17:12 06/10/2022 13:30 ΚΜΠ-NAK-137013 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50000000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης > 50800000: Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 17:17 06/10/2022 13:30 ΚΜΠ-NAK-137014 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50000000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης > 50800000: Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 17:27 06/10/2022 13:30 ΚΜΠ-NAK-137018 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50000000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης > 50800000: Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 17:39 07/10/2022 10:00 ΚΜΠ-NAK-137019 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 17:51 07/10/2022 14:00 ΚΜΠ-NAK-137020 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 18:04 07/10/2022 12:00 ΚΜΠ-NAK-137022 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 18:25 07/10/2022 12:30 ΚΜΠ-NAK-137023 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50000000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης > 50800000: Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 18:40 07/10/2022 12:30 ΚΜΠ-NAK-137024 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50000000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης > 50800000: Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 03/10/2022 18:48 07/10/2022 15:00 ΚΜΠ-NAK-137025 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50000000: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης > 50800000: Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 04/10/2022 08:29 14/10/2022 15:30 odo-NNKRITIS-137037 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΙΚΑ-ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ > ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 04/10/2022 08:27 06/10/2022 11:00 ΜΡΠ-NAK-137045 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 04/10/2022 08:39 06/10/2022 11:00 ΜΡΠ-NAK-137052 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 04/10/2022 08:44 06/10/2022 11:00 ΜΡΠ-NAK-137055 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 04/10/2022 09:05 06/10/2022 11:00 ΜΡΠ-NAK-137059 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 04/10/2022 09:36 06/10/2022 11:00 ΜΡΠ-NAK-137064 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
KIT τυχαιοποιημένης νευρόλυσης 23G ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 04/10/2022 09:45 05/10/2022 07:30 akt-NNA-137067
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 04/10/2022 09:56 06/10/2022 11:00 ΜΡΠ-NAK-137071 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Γ.Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ν.Μ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 04/10/2022 10:31 06/10/2022 11:30 Gp1-GNM-137081 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ > ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 04/10/2022 10:35 07/10/2022 23:30 ΜΡΠ-NAK-137085 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Γ.Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ν.Μ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 04/10/2022 10:48 06/10/2022 12:00 Gp1-GNM-137087 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ > ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 04/10/2022 10:54 07/10/2022 23:30 ΜΡΠ-NAK-137089 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 04/10/2022 11:09 07/10/2022 23:30 ΜΡΠ-NAK-137095 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΕ ΆΡΓΥΛΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΆ 15Χ15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 04/10/2022 11:36 06/10/2022 12:00 sam-PTO-137107 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 04/10/2022 11:46 06/10/2022 16:30 ΒΙΤ-NNA-137108 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΑΠ-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 04/10/2022 12:08 07/10/2022 15:30 str-NNA-137111 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας 35000000: Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός > 35100000: Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΑΠ-ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ UHF-VHF ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 04/10/2022 12:14 10/10/2022 16:00 FIL-NNA-137114 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 35000000: Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός
Διακρίσεις cosmoONE στον χώρο της Υγείας
Healthcare Business Awards 2017
Silver award

στην κατηγορία Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη μονάδων υγείας με την εφαρμογή careONE για Συνολική Ηλεκτρονική Διαχείριση Αιτημάτων Προμηθειών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας